Abrys Dodawanie elementów połączonych do obiektu (dodano 2010-07-07)

Dodawanie elementów połączonych do obiektu

Aby połączyć element z obiektem nadrzędnym:
 

ss.jpg= Wybierz (zaznacz) obiekt nadrzędny na ekranie (ten, do którego chcesz przypisać dany element).
ss.jpg= Kliknij na ikonę Połączenia na pasku Ikon narzędzi.
ss.jpg= Jeżeli potrzebujesz, ustaw menu typ połączenia na wymagany typ; Element połączony lub komponent.
ss.jpg= Zlokalizuj wymagany element na liście dostępnych elementów połączonych. Możesz potrzebować włączyć  opcję    Wszystko aby wyświetlić wszystkie dostępne elementy. Aby poruszać się po liście, użyj suwaka bocznego.
ss.jpg= Kliknij na klawisz Połącz. Wybrany element na dolnej liście zostanie połączony do wybranego obiektu w projekcie.
ss.jpg= Jeżeli dodajesz graficzny element podrzędny (taki jak np. panel boczny) pojawi się on w projekcie na tej samej    pozycji jak obiekt do którego jest połączony. Możesz wtedy go przesunąć, zmienić wymiary lub inaczej zmodyfikować jeżeli to potrzebne.
ss.jpg= Jeżeli chcesz aby podrzędny element graficzny został wstawiony w innym miejscu w projekcie, najpierw umieść kursor w miejscu gdzie ma się pojawić i zaznacz checkbox Przy kursorze. To spowoduje że obiekty będą połączone ale program umieści połączony element na wybranej kursorem pozycji.

Nie łącz elementów do istniejącego już podrzędnego elementu połączonego. Zawsze łącz elementy do istniejących obiektów nadrzędnych w projekcie. Elementy podrzędne podłączone do istniejących elementów podrzędnych (tj. „pod-pod-rzędnych”) mogą się nie pojawić na raportach.

 Techniczna Dokumentacja Projektu online

Czy chcesz mieć dostęp do dokumentacji technicznej online dla wszystkich wycenionych projektów w Twojej firmie? Gdziekolwiek jesteś masz możliwość sprawdzenia wyceny, podglądu 3d, zestawienia frontów czy innej dokumentacji technicznej dla konkretnego projektu, który np. właśnie stworzył Twój projektant!
Dziękujemy za przybycie na szkolenie w ITA!

Wspólne szkolenie przeprowadzone przez ABRYS i ITA z zakresu automatyzacji procesów produkcji mebli cieszyło się wielkim zainteresowaniem producentów. Przedstawiliśmy cały cykl od rozplanowania wnętrz, przez wstawianie i konfigurowanie mebli nietypowych, a dalej wycenę, ofertowanie i sprzedaż do przygotowania i realizacji produkcji. Zainteresowanie było tak duże, że już teraz planujemy kolejne szkolenia!
Graficzny konfigurator mebli - film

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego możliwości modyfikacji szafki w ramach jej reguł konstrukcyjno-technologicznych stworzony przy pomocy Katalogu Uniwersalnego ABRYS w programie 3cad Evolution!
Archiwum