Abrys Graficzny Konfigurator Mebli (dodano 2016-06-28)

Każda firma produkująca meble ma już określone rozwiązania informatyczne wspierające procesy ofertowania, sprzedaży i produkcji. Jednak rzadkością jest, aby były to rozwiązania zintegrowane, obejmujące całościowo procesy związane z produktami i ich wytwarzaniem. Zadanie to, szczególnie w przemyśle meblowym, jest trudne w realizacji.
Wynika to z dużej ilości wariantów i opcji konfigurowania produktów, o skali niespotykanej w innych przemysłach, często technologicznie bardziej zaawansowanych.
 
Wysoki stopień konfigurowalności mebli staje się zadaniem tym bardziej trudnym, że wybór poszczególnych cech i opcji musi być łatwy dla sprzedawcy czy konsumenta a z drugiej strony musi uwzględniać ograniczenia konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe. Dlatego stworzyliśmy jeden program dla całej fabryki i jej sieci sprzedaży. Program, który obejmuje całość produktu i procesów bezpośrednio i od niego zależnych.
 
 
___  
Aranżacja – dopasuj meble do wnętrza
 
Meble, które sprzedajesz to część przestrzeni, do której muszą pasować. Jeśli chcemy zaprezentować oferowane meble w przestrzeni istniejącej, możemy skorzystać z funkcji PhotoMach, dzięki której zdjęcie wykonane we wnętrzu staje się naszą przestrzenią projektową. 
 
Jeśli wnętrze wymaga istotnych zmian projektowych, to program udostępnia szereg narzędzi do projektowania 3D. W łatwy sposób możemy je odtworzyć z planów architektonicznych lub inwentaryzacji, bądź zaprojektować od nowa. Projekt obejmuje kompletny model 3D wnętrza, pełną kolorystykę i faktury powierzchni, światła i odbicia, a wszystko dostępne i widoczne w czasie rzeczywistym. Fotograficzna jakość projektu, pozwala odbiorcy dostrzec realną wizję przyszłego wnętrza.
 
 
Konfiguracja – dopasuj meble do oczekiwań odbiorcy
 
Dziesiątki wariantów i opcji dobierania cech mebla, przekładają się na milio-ny możliwych jego konfiguracji. Katalog i cennik wymaga rozdzielenia, a wycena musi ujmować poszczególne warianty, opcje i cechy niezależnie. Często jednak, jedne warianty wykluczają inne, a opcje dodatkowe są możliwe w zależności od konkretnych cech produktu, wcześniej ustalonych.
 
Graficzny Konfigurator Produktu pozwala użytkownikowi dobierać dowolne cechy mebla, jego warianty czy opcje, dbając jednocześnie o poprawność tych wyborów. Każda dokonana zmiana jest widoczna wizualnie w kształcie, kolorze czy fakturze powierzchni produktu.
 
 
 
Wycena – dostosuj ofertę do szansy sprzedaży
 
Konfigurator dba nie tylko o zgodność mebla z wymogami katalogowymi, kon-strukcyjnymi czy technologicznymi, ale również zapewnia automatyczną wycenę mebli z uwzględnieniem wszelkich reguł katalogowych i wyjątków. Każda wycena jest weryfikowana z aktualnym cennikiem w chmurze, co daje pewność że nie popełnimy błędu w wycenie w oparciu o nieaktualny cennik.
 
System planowania promocji pozwala zarządzać warunkami specjalnymi sprzedaży dla poszczególnych grup produktowych, automatycznie uruchamiając i wyłączając grupy rabatowe w okresach objętych ofertą specjalną. 
 
   
Konfigurator zamówień
 
Różne grupy produktów, lub te same meble, ale w różnych zakresach konfiguracji
możemy udostępniać osobnym grupom odbiorców.
 
Jeden katalog opisuje poszczególnym odbiorcom meble dostosowane do ich oferty, z indywidualnie przypisanymi cennikami i regułami marżowania i rabatowania zakupów oraz sprzedaży.
 
   
Internetowy System Zamawiania Produktów
 
Każda wycena ofertowa, sprzedaż czy zamówienie jest nadzorowane przez system i widoczne dla fabryki.
 
Jeśli zachodzi potrzeba wykroczenia poza zakres standardowo dostępnej konfigu- racji mebli, sprzedawca może wysłać zapytanie ofertowo techniczne, a fabry-ka ma bezpośredni wgląd do projektu celem weryfikacji poprawności i wyrażenia zgody lub odrzucenia zamówienia. 
 
Nowy sprzedawca po zarejestrowaniu widzi program w swoim języku, katalog  mebli w zakresie zgodnym ze swoją umową z fabryką, a ceny we własnej walucie zgodnie z jego warunkami handlowymi.
 
 
Konfigurator produkcji
 
Katalog produktów Konfiguratora Graficznego Mebli zawiera opis obejmujący reguły zakresu i możliwości ich konfiguracji konstrukcyjnej, technologicznej materia-łowej, czy warianty wykonania, ale również informacje niezbędne do produkcji.
 
   
Produkcja sterowana  zamówieniami
 
Coraz częściej każde zamówienie zawiera nietypowe konstrukcje lub wykonania. 
W Graficznym Konfiguratorze Mebli każdy projekt, każde zamówienie zawiera  kom-plet danych niezbędnych do zaplanowania ich produkcji. 
 
W dowolnym momencie poszczególne lub zagregowane zamówienia mogą być przetworzone na zlecenia produkcyjno-magazynowe oraz dane do produkcji w postaci kodów CNC lub rysunków technicznych, etykiet na poszczególne formatki, produktów zmontowanych czy paczki. Komplet danych dla współpracują-cych systemów ERP.
 
Takie rozwiązanie pozwala automatyzować proces ofertowania, sprzedaży i produ-kcji mebli na zamówienie i tych krótkoseryjnych – i to bez angażowania kolej-nych technologów do realizacji zamówień. 
 
 

 Kuchnia tradycyjna

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego projekt kuchni tradycyjnej! Aranżacja wykonana przy użyciu katalogu włoskiej firmy Lottocento.
Projektowanie Komody

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego projekt komody stworzony przy pomocy Katalogu Uniwersalnego! Zobacz jak możesz bez problemu zaprojektować dowolną szafkę i zapisać ją do katalogu!
Zamów prezentację online!

Produkcja łatwiejsza niż kiedykolwiek! Zamów prezentację online lub udział w warsztatach i sprawdź sam! Zobacz jak łatwo możesz wprowadzać zmiany w konfiguracji mebla i jak wszelkie modyfikacje są natychmiastowo apliko-wane do wycen i zestawień produkcyjnych!
Archiwum