Abrys Graficzny Konfigurator Mebli (dodano 2016-06-28)

Każda firma produkująca meble ma już określone rozwiązania informatyczne wspierające procesy ofertowania, sprzedaży i produkcji. Jednak rzadkością jest, aby były to rozwiązania zintegrowane, obejmujące całościowo procesy związane z produktami i ich wytwarzaniem. Zadanie to, szczególnie w przemyśle meblowym, jest trudne w realizacji.
Wynika to z dużej ilości wariantów i opcji konfigurowania produktów, o skali niespotykanej w innych przemysłach, często technologicznie bardziej zaawansowanych.
 
Wysoki stopień konfigurowalności mebli staje się zadaniem tym bardziej trudnym, że wybór poszczególnych cech i opcji musi być łatwy dla sprzedawcy czy konsumenta a z drugiej strony musi uwzględniać ograniczenia konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe. Dlatego stworzyliśmy jeden program dla całej fabryki i jej sieci sprzedaży. Program, który obejmuje całość produktu i procesów bezpośrednio i od niego zależnych.
 
 
___  
Aranżacja – dopasuj meble do wnętrza
 
Meble, które sprzedajesz to część przestrzeni, do której muszą pasować. Jeśli chcemy zaprezentować oferowane meble w przestrzeni istniejącej, możemy skorzystać z funkcji PhotoMach, dzięki której zdjęcie wykonane we wnętrzu staje się naszą przestrzenią projektową. 
 
Jeśli wnętrze wymaga istotnych zmian projektowych, to program udostępnia szereg narzędzi do projektowania 3D. W łatwy sposób możemy je odtworzyć z planów architektonicznych lub inwentaryzacji, bądź zaprojektować od nowa. Projekt obejmuje kompletny model 3D wnętrza, pełną kolorystykę i faktury powierzchni, światła i odbicia, a wszystko dostępne i widoczne w czasie rzeczywistym. Fotograficzna jakość projektu, pozwala odbiorcy dostrzec realną wizję przyszłego wnętrza.
 
 
Konfiguracja – dopasuj meble do oczekiwań odbiorcy
 
Dziesiątki wariantów i opcji dobierania cech mebla, przekładają się na milio-ny możliwych jego konfiguracji. Katalog i cennik wymaga rozdzielenia, a wycena musi ujmować poszczególne warianty, opcje i cechy niezależnie. Często jednak, jedne warianty wykluczają inne, a opcje dodatkowe są możliwe w zależności od konkretnych cech produktu, wcześniej ustalonych.
 
Graficzny Konfigurator Produktu pozwala użytkownikowi dobierać dowolne cechy mebla, jego warianty czy opcje, dbając jednocześnie o poprawność tych wyborów. Każda dokonana zmiana jest widoczna wizualnie w kształcie, kolorze czy fakturze powierzchni produktu.
 
 
 
Wycena – dostosuj ofertę do szansy sprzedaży
 
Konfigurator dba nie tylko o zgodność mebla z wymogami katalogowymi, kon-strukcyjnymi czy technologicznymi, ale również zapewnia automatyczną wycenę mebli z uwzględnieniem wszelkich reguł katalogowych i wyjątków. Każda wycena jest weryfikowana z aktualnym cennikiem w chmurze, co daje pewność że nie popełnimy błędu w wycenie w oparciu o nieaktualny cennik.
 
System planowania promocji pozwala zarządzać warunkami specjalnymi sprzedaży dla poszczególnych grup produktowych, automatycznie uruchamiając i wyłączając grupy rabatowe w okresach objętych ofertą specjalną. 
 
   
Konfigurator zamówień
 
Różne grupy produktów, lub te same meble, ale w różnych zakresach konfiguracji
możemy udostępniać osobnym grupom odbiorców.
 
Jeden katalog opisuje poszczególnym odbiorcom meble dostosowane do ich oferty, z indywidualnie przypisanymi cennikami i regułami marżowania i rabatowania zakupów oraz sprzedaży.
 
   
Internetowy System Zamawiania Produktów
 
Każda wycena ofertowa, sprzedaż czy zamówienie jest nadzorowane przez system i widoczne dla fabryki.
 
Jeśli zachodzi potrzeba wykroczenia poza zakres standardowo dostępnej konfigu- racji mebli, sprzedawca może wysłać zapytanie ofertowo techniczne, a fabry-ka ma bezpośredni wgląd do projektu celem weryfikacji poprawności i wyrażenia zgody lub odrzucenia zamówienia. 
 
Nowy sprzedawca po zarejestrowaniu widzi program w swoim języku, katalog  mebli w zakresie zgodnym ze swoją umową z fabryką, a ceny we własnej walucie zgodnie z jego warunkami handlowymi.
 
 
Konfigurator produkcji
 
Katalog produktów Konfiguratora Graficznego Mebli zawiera opis obejmujący reguły zakresu i możliwości ich konfiguracji konstrukcyjnej, technologicznej materia-łowej, czy warianty wykonania, ale również informacje niezbędne do produkcji.
 
   
Produkcja sterowana  zamówieniami
 
Coraz częściej każde zamówienie zawiera nietypowe konstrukcje lub wykonania. 
W Graficznym Konfiguratorze Mebli każdy projekt, każde zamówienie zawiera  kom-plet danych niezbędnych do zaplanowania ich produkcji. 
 
W dowolnym momencie poszczególne lub zagregowane zamówienia mogą być przetworzone na zlecenia produkcyjno-magazynowe oraz dane do produkcji w postaci kodów CNC lub rysunków technicznych, etykiet na poszczególne formatki, produktów zmontowanych czy paczki. Komplet danych dla współpracują-cych systemów ERP.
 
Takie rozwiązanie pozwala automatyzować proces ofertowania, sprzedaży i produ-kcji mebli na zamówienie i tych krótkoseryjnych – i to bez angażowania kolej-nych technologów do realizacji zamówień. 
 
 

 Techniczna Dokumentacja Projektu online

Czy chcesz mieć dostęp do dokumentacji technicznej online dla wszystkich wycenionych projektów w Twojej firmie? Gdziekolwiek jesteś masz możliwość sprawdzenia wyceny, podglądu 3d, zestawienia frontów czy innej dokumentacji technicznej dla konkretnego projektu, który np. właśnie stworzył Twój projektant!
Dziękujemy za przybycie na szkolenie w ITA!

Wspólne szkolenie przeprowadzone przez ABRYS i ITA z zakresu automatyzacji procesów produkcji mebli cieszyło się wielkim zainteresowaniem producentów. Przedstawiliśmy cały cykl od rozplanowania wnętrz, przez wstawianie i konfigurowanie mebli nietypowych, a dalej wycenę, ofertowanie i sprzedaż do przygotowania i realizacji produkcji. Zainteresowanie było tak duże, że już teraz planujemy kolejne szkolenia!
Graficzny konfigurator mebli - film

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego możliwości modyfikacji szafki w ramach jej reguł konstrukcyjno-technologicznych stworzony przy pomocy Katalogu Uniwersalnego ABRYS w programie 3cad Evolution!
Archiwum