Abrys Ewolucja w produkcji mebli (dodano 2016-07-05)

 

Projektowanie, sprzedaż i proces składania zamówień

Projektant ma do dyspozycji bogatą bibliotekę zawierającą wszystkie niezbędne elementy architektury wnętrz. Przy modyfikacji szafek program kontroluje poprawność zmian pod kątem konstrukcji, technologii i zgodności wybranych materiałów. Dzięki temu, wybierając rodzaj frontów i uchwytów, kolorystykę szafek, blatów i innych elementów kuchni, nie można popełnić błędu. Program oferuje bogatą bibliotekę modeli 3d i tekstur przestrzennych (bump). Każdy użytkownik może zaprojektować nowy typ szafki, operacja ta jest prosta i nie wymaga umiejętności technicznych.
 
Tak zaprojektowane szafki mogą być zamawiane, wyceniane i produkowane podobnie do tych już wcześniej zapisanych w katalogu. Osoba przyjmująca zamówienie w fabryce może je sprawdzić i odesłać z uwagami lub po zaakceptowaniu wysłać bezpośrednio na produkcję. Pozwala to na uniknięcie wielu błędów wynikających bądź to z niezgodności z aktualnym katalogiem czy na przykład z konieczności kilkukrotnego przetwarzania danych zamówienia.
 
Każdy użytkownik systemu pracuje na tym samym programie, ale z różnym dostępem do danych i różnymi uprawnieniami. 
 
 

Rysunki montażowe

Program może generować rysunki montażowe obrazujące konstrukcję szafek i ich położenie w projekcie: dla całego projektu, dla każdej szafki z osobna – rozbicie szafki do poziomu komponentów składowych jako instrukcja jej montażu, dla każdej formatki w szafce – schemat formatki z nawiertami, frezowaniem, okleinowaniem i innymi obróbkami i położenie poszczególnych formatek i innych elementów składowych w szafce i w całym projekcie, dla elementów zawartych w paczce – miejsce ich zamontowania w szafce lub zabudowie, blaty – rysunki kompozycji układu blatów w kuchni, rysunki wykonawcze poszczególnych części blatów z wymiarami, obróbkami, okleinowaniem, frezowaniami zacięć, gniazdami pod śruby. 
 

Rozkrój materiału

System posiada własny moduł optymalizacji rozkroju materiału. Jednak bardzo często integrowany jest z programami do rozkroju, których już używa fabryka na zainstalowanych piłach. 
 

Generowanie programów na CNC

Każde zamówienie złożone i zaakceptowane przez fabrykę jest dalej przetwarzane pojedynczo lub zbiorczo pakietami. System przesyła informacje w postaci wykazów materiałowych BOM, kodów
CNC, danych do rozkroju, parametrów ścieżek produkcyjnych. Dane dla systemów ERP są automatycznie udostępniane lub wysyłane wg odpowiednich protokołów. Kody CNC są wysyłane/udostępniane dla centrów obróbczych CNC, które na podstawie zeskanowanego kodu kreskowego pobierają indywidualny kod CNC, wygenerowany dla danego elementu. Jeśli w fabryce
istnieją różne maszyny CNC, to w momencie uruchamiania zlecenia do produkcji możemy wybrać tę linię produkcyjną, na której chcemy zrealizować zlecenie. Kody CNC zostaną wygenerowane dla tej właśnie linii produkcyjnej.
 

Zarządzanie

Evolution jest programem otwartym na wymianę danych w różnych standardach protokołów
komunikacji. Wszystkie dane są dostępne zarówno z poziomu programu, jak i z zewnątrz za pomocą zapytań SQL. Najczęściej wdrażane są rozwiązania w połączeniu z systemami ERP. Możliwe są integracje zarówno ze światowymi standardami ERP, jak: SAP, MS Dymamics AX,+ NV, jak i z dobrze sprawdzonymi programami popularnymi w poszczególnych krajach.
 

Zarządzanie kanałem sprzedaży

Program i katalog techniczno-handlowy są udostępniane dla projektantów/sprzedawców przez Internet. Osoba nadzorująca sieć sprzedaży fabryki może zdalnie udostępnić lub zablokować dostęp do oprogramowania za pomocą panelu kontroli SuperVisor. Ten sam panel służy do nadzoru przepływu zamówień i ich przyjmowania. Cały przepływ danych pomiędzy salonami a fabryką odbywa się on-line w Chmurze. Katalog on-line jest również źródłem bieżących informacji
o nowościach produktowych oraz poradnikiem projektanta. Definicja produktu w 3cad evolution
jest kompletna.

 Techniczna Dokumentacja Projektu online

Czy chcesz mieć dostęp do dokumentacji technicznej online dla wszystkich wycenionych projektów w Twojej firmie? Gdziekolwiek jesteś masz możliwość sprawdzenia wyceny, podglądu 3d, zestawienia frontów czy innej dokumentacji technicznej dla konkretnego projektu, który np. właśnie stworzył Twój projektant!
Dziękujemy za przybycie na szkolenie w ITA!

Wspólne szkolenie przeprowadzone przez ABRYS i ITA z zakresu automatyzacji procesów produkcji mebli cieszyło się wielkim zainteresowaniem producentów. Przedstawiliśmy cały cykl od rozplanowania wnętrz, przez wstawianie i konfigurowanie mebli nietypowych, a dalej wycenę, ofertowanie i sprzedaż do przygotowania i realizacji produkcji. Zainteresowanie było tak duże, że już teraz planujemy kolejne szkolenia!
Graficzny konfigurator mebli - film

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego możliwości modyfikacji szafki w ramach jej reguł konstrukcyjno-technologicznych stworzony przy pomocy Katalogu Uniwersalnego ABRYS w programie 3cad Evolution!
Archiwum