Abrys System Składania Zamówień (dodano 2016-07-12)

Konfigurator zamówień

Różne grupy produktów, lub te same meble, ale w różnych zakresach konfiguracji możemy udostępniać osobnym grupom odbiorców. Jeden katalog opisuje poszczególnym odbiorcom meble dostosowane do ich oferty, z indywidualnie przypisanymi cennikami i regułami marżowania i rabatowania zakupów oraz sprzedaży.

Internetowy System Zamawiania Produktów

Każda wycena ofertowa, sprzedaż czy zamówienie jest nadzorowane przez system i widoczne dla fabryki. Zamówienia są składane poprzez Chmurę w formie końcowej lub jako zapytania ofertowe. Jeśli zachodzi potrzeba wykroczenia poza zakres standardowo dostępnej konfiguracji mebli, sprzedawca może wysłać zapytanie ofertowo-techniczne, a fabryka ma bezpośredni wgląd do projektu celem weryfikacji poprawności i wyrażenia zgody lub odrzucenia zamówienia. Dzięki temu również zamówienia wykraczające poza reguły standardowej oferty mogą być zamawiane i kierowane do produkcji w sposób zorganizowany.

 

Koordynatorzy sprzedaży po stronie fabryki mają pełen wgląd w bieżący stan zamówień swoich grup klientów. Poprzez Chmurę kontrolują udostępnianie programu do aranżacji, konfigurowania i sprzedaży mebli oraz katalogów i cenników, a dalej przepływ zamówień. W dowolnym momencie mogą udzielić dostępu do sytemu nowym sprzedawcom lub odebrać prawa użytkowania. Nowy sprzedawca po zarejestrowaniu widzi program w swoim języku, katalog mebli w zakresie zgodnym ze swoją umową z fabryką, a ceny we własnej walucie zgodnie z jego warunkami handlowymi.

 

Nasze doświadczenia dowodzą, że wdrożenie programu pozwala:

♦  kilkukrotnie przyspieszyć przetwarzanie zamówień z meblami konfigurowanymi lub nawet nietypowymi,

♦  usprawnić komunikację w firmie,

♦  kilkukrotnie ograniczyć liczbę pracowników zaangażowanych w proces ofertowania a dalej przetwarzania zamówień.

Nowe możliwości otwierają się też w zakresie produkcji mebli dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, bez ubocznych skutków w postaci dezorganizacji w procesie ich zamawiania i produkcji.Techniczna Dokumentacja Projektu online

Czy chcesz mieć dostęp do dokumentacji technicznej online dla wszystkich wycenionych projektów w Twojej firmie? Gdziekolwiek jesteś masz możliwość sprawdzenia wyceny, podglądu 3d, zestawienia frontów czy innej dokumentacji technicznej dla konkretnego projektu, który np. właśnie stworzył Twój projektant!
Dziękujemy za przybycie na szkolenie w ITA!

Wspólne szkolenie przeprowadzone przez ABRYS i ITA z zakresu automatyzacji procesów produkcji mebli cieszyło się wielkim zainteresowaniem producentów. Przedstawiliśmy cały cykl od rozplanowania wnętrz, przez wstawianie i konfigurowanie mebli nietypowych, a dalej wycenę, ofertowanie i sprzedaż do przygotowania i realizacji produkcji. Zainteresowanie było tak duże, że już teraz planujemy kolejne szkolenia!
Graficzny konfigurator mebli - film

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego możliwości modyfikacji szafki w ramach jej reguł konstrukcyjno-technologicznych stworzony przy pomocy Katalogu Uniwersalnego ABRYS w programie 3cad Evolution!
Archiwum